πέμπτη τάξη

Εκσφαλμάτωση ή αλλιώς “Πώς διορθώνω τα λάθη σε ένα πρόγραμμα¨

Κατεβάστε το πρώτο αρχείο και ακολουθείστε τις οδηγίες. Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα να ανοίξετε το πρώτο αρχείο, κατεβάστε το δεύτερο και γράψτε τις απαντήσεις σε δικό σας κειμενογράφο.

Excel μην ξεχαστούμε…

Με το σύνδεσμο που ακολουθεί θα κατεβάσετε ένα αρχείο με δραστηριότητες Λογιστικών Φύλλων (Excel, Calc). Συμπληρώστε τους πίνακες, δημιουργήστε τα γραφήματα και αποθηκεύστε με το όνομα αρχείου το επώνυμό σας.

Scratch- λαβύρινθος

Επεξεργασία κειμένου – Δραστηριότητα 2η

και εφαρμόστε σε αυτό, τις μορφοποιήσεις και τις αλλαγές που περιγράφονται στο παρακάτω αρχείο: